CEFLA Flexispray

CEFLA Flexispray

CEFLA Flexispray Delle Vedove je linearna lakirnica za završnu obradu svih vrsta profila kao i za aplikaciju boja i lakova na bazi rastvarača i na bazi vode, UV boja i lakova. Mogućnost zamjene kompletnog centralnog dijela, uključujući kadice i pištolja čini ovu mašinu veoma fleksibilnom te idealnom za korisnike koji je predviđaju koristiti s različitim lakovima i profilima.

 Prednosti:

  • Prenosne trake na ulazu/izlazu izrađene od PVC-a otporne su na rastvarače,
  • Brzina pomaka se kontrolira pomoću invertera (pretvarača),
  • Reguliranje i kontrola rada pištolja se vrši pomoću kontrolne table,
  • Tri kadice za prikupljanje overspraya s jednostavnim izvlačenjem zbog olakšavanja čišćenja,
  • Raspored kadica omogućava jednostavan pristup proizvodu nakon lakiranja,
  • Sistem aspiracije koristi suhi filter od potrošnog papira zbog eliminacije čvrstog dijela laka iz izlaznog zraka,
  • Moguće postavljanje 6 (ili čak 8) pištolja konfiguracije 3+3 (ili 4+4),
  • Zbog zaštite komore kabina se zatvara vratima koja se jednostavno skidaju i čiste,
  • Elektro i pneumatske kontrolne table su u sastavu mašine i predviđene su kao dio proizvodne linije.

Za sva eventualna pitanja nas možete kontaktirati na broj + 387 33 64 84 84 ili email info@semsoluzioni.com