Cefla Mito KG

lakiranje stakla

Tehnologija prskanja / lakiranja pokazala se zanimljivom naročito kada je u pitanju lakiranje stakla, a posebno kada se upotrebljava više različitih boja.

Cefla MITO-KG je oscilatorna lakirnica s papirnom transportnom trakom.

Posebno je pogodna za:

  • Uštede gubitaka laka do 30% zahvaljujući svjetlosnom prekidaču s automatskim ekonomizatorom,
  • Efikasnost prenosa od 80% zahvaljujući specijalnom plenumu
  • Izuzetno brza izmjena boje što dovodi do boljih performansi u manjim lotovima.

Za sva eventualna pitanja nas možete kontaktirati na broj + 387 33 64 84 84 ili email info@semsoluzioni.com