Cefla Rotostain

Cefla Rotostain

Cefla Rotostain je  rotaciona lakirnica s trakastom transportnom trakom s karbonskim vlaknima i suhim filterima.

Ova mašina funkcioniše po sistemu kružne rotacije, namjenski je projektirana za aplikaciju svih vrsta boja na bazi vode/rastvarača, a predviđena je i za ravne i zakrivljene panele.

Prednosti:

  • Transport trakom od karbonskih vlakana koja istovremeno omogućava prikupljanje overspraya za ponovnu upotrebu što dovodi do visoke učinkovitosti, čistoće donjeg dijela panela i ujednačenosti nanosa između ivice i ravnog dijela panela,
  • Sistem transportne trake zbog prikupljanje laka i čišćenja trake su patentirani – uključen kontrarotirajući valjak za prikupljanje laka, valjak za čišćenje, brisači, kadice, a potrošnja rastvarača je svedena na minimum,
  • Čisti zrak se ubacuje kroz filtere i posebano dizajniran „plenum“ koji dovode do protoka perfektno čistog zraka u zoni prskanja i koji eliminišu štetne vrtloge, te prah i prašinu od laka s panela,
  • Aspiracija se ostvaruje pomoću dvostrukih suhih filtera i predstavlja vrlo efikasan sistem s niskim troškovima održavanja,
  • Prskalica koristi rotirajući nosač koji je napravljen za 10 (20) pištolja,
  • Ekran na dodir, kontrola i memorisanje programa rada.

Za sva eventualna pitanja nas možete kontaktirati na broj + 387 33 64 84 84 ili email info@semsoluzioni.com