Cefla Solarcoater

Cefla SOLARCOATER

Cefla SOLARCOATER Sorbini predstavlja modernu mašinu koja koristi tehnološa rješenja bazirana na raznovrsnosti, fleksibilnosti i pouzdanosti. Rezultat je evolucije među mašinama za nanos ljepila s valjcima za antirefleksne obloge (ARC).

 Prednosti:

  • Mašina je kompletna sa svom korisnom opremom,
  • Regulacija svih parametara lakiranja,
  • Električno podizanje glave za nanos u slučaju opasnosti,
  • Kruta glava za izvođenje nanometrijskog finog nanosa,
  • Otvaranje valjka za nanošenje za sigurnosno manualno čišćenje,
  • Brzina je neovisna od valjaka i transportera koje kontroliše inverter.
  • Kontrola svih radnih parametara se vrši pomoću ekrana na dodir.

Za sva eventualna pitanja nas možete kontaktirati na broj +387 33 64 84 84 ili email info@semsoluzioni.com