014 – HW Borer, prihvat M8

 

014 – HW Borer, prihvat M8

 

Primjena: Koristi se za čisto i precizno bušenje rupe

Mašina: Bilek

Materijal: HW

 

Detalji:

HW Borer, prihvat M8 se koristi za čisto i precizno bušenje rupe u čemu svakako pomaže vrh borera, koji služi za tačno i precizno postavljanje borera, te spriječava da borer sklizne jednom kada se počne bušiti.

 

 

D I Kod za desni borer Kod za lijevi borer
5 20 N01405002021R N01405002022L
5 30 N01405003021R N01405003022L
5 40 N01405004021R N01405004022L
5 50 N01405005021R N01405005022L
6 20 N01406002021R N01406002022L
6 30 N01406003021R N01406003022L
6 40 N01406004021R N01406004022L
6 50 N01406005021R N01406005022L
8 20 N01408002021R N01408002022L
8 30 N01408003021R N01408003022L
8 40 N01408004021R N01408004022L
8 50 N01408005021R N01408005022L
10 20 N01410002021R N01410002022L
10 30 N01410003021R N01410003022L
10 40 N01410004021R N01410004022L
10 50 N01410005021R N01410005022L
12 20 N01412002021R N01412002022L
12 30 N01412003021R N01412003022L
12 40 N01412004021R N01412004022L
12 50 N01412005021R N01412005022L
14 20 N01414002021R N01414002022L
14 30 N01414003021R N01414003022L
14 40 N01414004021R N01414004022L
14 50 N01414005021R N01414005022L
16 20 N01416002021R N01416002022L
16 30 N01416003021R N01416003022L
16 40 N01416004021R N01416004022L
16 50 N01416005021R N01416005022L

 

D=Ø, prečnik; I= radna dužina

 

Pronađite ostatak naše ponude borera ovdje.