016 – HW Borer, prihvat 10×30

 

016 – HW Borer

 

Primjena: Koristi se za čisto i precizno bušenje rupe

Mašina: Od malih tiplarica i tradicionalnih mašina do CNC obradnih centara

Materijal: HW

 

Detalji:

HW Borer se koristi za čisto i precizno bušenje rupe u čemu svakako pomaže vrh borera, koji služi za tačno i precizno postavljanje borera, te spriječava da borer sklizne jednom kada se počne bušiti.

 

D L Prihvat Kod za desni borer Kod za lijevi borer
4 70 10×30 N01604007021R N01604007022R
5 70 10×30 N01605007021R N01605007022R
6 70 10×30 N01606007021R N01606007022R
7 70 10×30 N01607007021R N01607007022R
8 70 10×30 N01608007021R N01608007022R
9 70 10×30 N01609007021R N01609007022R
10 70 10×30 N01610007021R N01610007022R
11 70 10×30 N01611007021R N01611007022R
12 70 10×30 N01612007021R N01612007022R
13 70 10×30 N01613007021R N01613007022R
14 70 10×30 N01614007021R N01614007022R
15 70 10×30 N01615007021R N01615007022R
16 70 10×30 N01616007021R N01616007022R
5 77 10×30 N01605007721R N01605007722R
6 77 10×30 N01606007721R N01606007722R
8 77 10×30 N01608007721R N01608007722R
10 77 10×30 N01610007721R N01610007722R
12 77 10×30 N01612007721R N01612007722R
14 77 10×30 N01614007721R N01614007722R

 

D=Ø, prečnik; L= ukupna dužina

 

Pronađite ostatak naše ponude borera ovdje.