114 – HW Ubušivač

 

114 – HW Ubušivač

 

Primjena:  Koristi se za bušenje tzv. čepova u drvetu, te kako bi se popravile izbušene rupe u drvetu.

Mašina: Od malih tiplarica i tradicionalnih mašina do CNC obradnih centara

Materijal: HW

 

Ubušivači se koriste kako bi se izbušili tzv. čepovi u drvetu, te kako bi se popravile izbušene rupe u drvetu. Kako je i iznutra i izvana mašinski bušeno, postiže se izuzetna preciznost u bušenju.

 

D l Noževi Kod za desni borer Kod za lijevi borer
25 57,5 10,5x12x1,5 N11425005721R N11420005722L
26 57,5 11x12x1,5 N11425005721R N11426005722L
30 57,5 13x12x1,5 N11425005721R N11430005722L
35 57,5 15,5x12x1,5 N11425005721R N11435005722L
25 70 10,5x12x1,5 N11425007021R N11425007022L
26 70 11x12x1,5 N11426007021R N11426007022L
30 70 13x12x1,5 N11430007021R N11430007022L
35 70 15,5x12x1,5 N11435007021R N11435007022L

D=Ø, prečnik; I= radna dužina

 

Pronađite ostatak naše ponude ubušivača ovdje.