BRUSILICA BRUSA & GARBOLI

BRUSILICA BRUSA & GARBOLI

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Naziv mašine BRUSILICA BRUSA & GARBOLI
Model TPC 45
Godina proizvodnje 2015
Max diametar 45 mm