TOKARSKI STRUG RIGIMAX LT-35/60

 

TOKARSKI STRUG RIGIMAX LT-35/60

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Naziv mašine TOKARSKI STRUG RIGIMAX LT-35/60
Godina proizvodnje 2013
Dimenzije tokarenja Mali od 10-30mm, veliki od 20-55 mm

 

CIJENA MAŠINE:               PO UPITU

Broj mašine: 1530

Pogledajte ostatak naše ponude.