010 – HSS Borer, prihvat M10

 

010 – HSS Borer, prihvat M10

 

Primjena: Koristi se za čisto i precizno bušenje rupe

Mašina: Alberti, Vitap, Busellato

Materijal: HSS

 

Detalji:

HSS Borer, prihvat M10 se koristi za čisto i precizno bušenje rupe u čemu svakako pomaže vrh borera, koji služi za tačno i precizno postavljanje borera, te spriječava da borer sklizne jednom kada se počne bušiti.

 

D I Kod za desni borer Kod za lijevi borer
5 20 N01005002011R N01005002012L
5 30 N01005003011R N01005003012L
5 40 N01005004011R N01005004012L
5 50 N01005005011R N01005005012L
6 20 N01006002011R N01006002012L
6 30 N01006003011R N01006003012L
6 40 N01006004011R N01006004012L
6 50 N01006005011R N01006005012L
8 20 N01008002011R N01008002012L
8 30 N01008003011R N01008003012L
8 40 N01008004011R N01008004012L
8 50 N01008005011R N01008005012L
10 20 N01010002011R N01010002012L
10 30 N01010003011R N01010003012L
10 40 N01010004011R N01010004012L
10 50 N01010005011R N01010005012L
12 20 N01012002011R N01012002012L
12 30 N01012003011R N01012003012L
12 40 N01012004011R N01012004012L
12 50 N01012005011R N01012005012L
14 20 N01014002011R N01014002012L
14 30 N01014003011R N01014003012L
14 40 N01014004011R N01014004012L
14 50 N01014005011R N01014005012L
16 20 N01016002011R N01016002012L
16 30 N01016003011R N01016003012L
16 40 N01016004011R N01016004012L
16 50 N01016005011R N01016005012L

 

D=Ø, prečnik; I= radna dužina

 

Pronađite ostatak naše ponude borera ovdje.