011 – HW Borer sa frezenkom, prihvat M10

 

011 – HW Borer sa frezenkom, prihvat M10

 

Primjena: Koristi se za čisto i precizno bušenje rupe, omogućavajući glavi šarafa ili eksera da budu u ravni sa površinom ploče ili ispod njene površine.

Mašina: Alberti, Vitap, Busellato

Materijal: HW

 

Detalji:

HW Borer sa frezenkom, prihvat M10 se koristi za čisto i precizno bušenje rupe, omogućavajući glavi šarafa ili eksera da budu u ravni sa površinom ploče ili ispod njene površine. Vrh borera služi za tačno i precizno postavljanje borera, te spriječava da borer sklizne jednom kada se počne bušiti.

 

 

D I Kod za desni borer Kod za lijevi borer
5 20 N01105002021R N01105002022L
5 30 N01105003021R N01105003022L
5 40 N01105004021R N01105004022L
5 50 N01105005021R N01105005022L
6 20 N01106002021R N01106002022L
6 30 N01106003021R N01106003022L
6 40 N01106004021R N01106004022L
6 50 N01106005021R N01106005022L
8 20 N01108002021R N01108002022L
8 30 N01108003021R N01108003022L
8 40 N01108004021R N01108004022L
8 50 N01108005021R N01108005022L
10 20 N01110002021R N01110002022L
10 30 N01110003021R N01110003022L
10 40 N01110004021R N01110004022L
10 50 N01110005021R N01110005022L
12 20 N01112002021R N01112002022L
12 30 N01112003021R N01112003022L
12 40 N01112004021R N01112004022L
12 50 N01112005021R N01112005022L
14 20 N01114002021R N01114002022L
14 30 N01114003021R N01114003022L
14 40 N01114004021R N01114004022L
14 50 N01114005021R N01114005022L
16 20 N01116002021R N01116002022L
16 30 N01116003021R N01116003022L
16 40 N01116004021R N01116004022L
16 50 N01116005021R N01116005022L

 

D=Ø, prečnik; I= radna dužina

 

Pronađite ostatak naše ponude borera ovdje.