012 – HW Borer, prihvat M10

 

012 – HW Borer, prihvat M10

 

Primjena: Koristi se za čisto i precizno bušenje rupe

Mašina: Alberti, Vitap, Busellato

Materijal: HW

 

Detalji:

HW Borer za obradu drveta, prihvat M10 se koristi za čisto i precizno bušenje rupe u čemu svakako pomaže vrh borera, koji služi za tačno i precizno postavljanje borera, te spriječava da borer sklizne jednom kada se počne bušiti.

 

 

D I Kod za desni borer Kod za lijevi borer
5 20 N01205002021R N01205002022L
5 30 N01205003021R N01205003022L
5 40 N01205004021R N01205004022L
5 50 N01205005021R N01205005022L
6 20 N01206002021R N01206002022L
6 30 N01206003021R N01206003022L
6 40 N01206004021R N01206004022L
6 50 N01206005021R N01206005022L
8 20 N01208002021R N01208002022L
8 30 N01208003021R N01208003022L
8 40 N01208004021R N01208004022L
8 50 N01208005021R N01208005022L
10 20 N01210002021R N01210002022L
10 30 N01210003021R N01210003022L
10 40 N01210004021R N01210004022L
10 50 N01210005021R N01210005022L
12 20 N01212002021R N01212002022L
12 30 N01212003021R N01212003022L
12 40 N01212004021R N01212004022L
12 50 N01212005021R N01212005022L
14 20 N01214002021R N01214002022L
14 30 N01214003021R N01214003022L
14 40 N01214004021R N01214004022L
14 50 N01214005021R N01214005022L
16 20 N01216002021R N01216002022L
16 30 N01216003021R N01216003022L
16 40 N01216004021R N01216004022L
16 50 N01216005021R N01216005022L

 

D=Ø, prečnik; I= radna dužina

 

Pronađite ostatak naše ponude borera ovdje.