035-70 – HW Dvostepeni borer

 

035-70 – HW Dvostepeni borer

 

Primjena:  Koristi se za čisto i brzo bušenje rupa za šarafe i glave šarafa u jednom koraku.

Mašina: Od malih tiplarica i tradicionalnih mašina do CNC obradnih centara

Materijal: HW

 

Detalji:

Dvostepeni boreri se koriste za bušenje rupa za šarafe i glave šarafa u jednom koraku. Idealni su za sprečavanje cijepanja/razdvajanja drveta prilikom bušenja.

 

D l L Kod za desni borer Kod za lijevi borer
5 10 70 N035050010701R N035050010702L
5 13 70 N035050013701R N035050013702L
5 15 70 N035050015701R N035050015702L
5 18 70 N035050018701R N035050018702L
5 20 70 N035050020701R N035050020702L
6 10 70 N035060010701R N035060013702L
6 13 70 N035060013701R N035060013702L
6 15 70 N035060015701R N035060015702L
6 18 70 N035060018701R N035060018702L
6 20 70 N035060020701R N035060020702L
8 10 70 N035080010701R N035080010702L
8 13 70 N035080013701R N035080013702L
8 15 70 N035080015701R N035080015702L
8 18 70 N035080018701R N035080018702L
8 20 70 N035080020701R N035080020702L
10 10 70 N035100010701R N035100010702L
10 13 70 N035100013701R N035100013702L
10 15 70 N035100015701R N035100015702L
10 18 70 N035100018701R N035100018702L
10 20 70 N035100020701R N035100020702L
12 10 70 N035120010701R N035120010702L
12 13 70 N035120013701R N035120013702L
12 15 70 N035120015701R N035120015702L
12 18 70 N035120018701R N035120018702L
12 20 70 N035120020701R N035120020702L
14 10 70 N035140010701R N035140010702L
14 13 70 N035140013701R N035140013702L
14 15 70 N035140015701R N035140015702L
14 18 70 N035140018701R N035140018702L
14 20 70 N035140020701R N035140020702L

 

D=Ø, prečnik; I= radna dužina; L= ukupna dužina

 

Pronađite ostatak naše ponude borera ovdje.