052 – HSS Nosač borera s frezenkom

 

052 – HSS Nosač borera s frezenkom

 

Primjena: Stvara prostor za glavu šarafa ili eksera

Mašina: Alberti, Vitap, Busellate

 

Detalji: Omogućava glavi šarafa ili eksera da budu u ravni sa površinom ploče ili ispod njene površine. Također, može se koristiti i za uklanjanje oštrih dijelova koji ostaju nakon bušenja, poboljšavajući finalni proizvod.

d L Kod za desni nosač Kod za lijevi nosač
3 33 N5203003911R N5203003912L
4 33 N5204003911R N5204003912L
4,5 33 N5204503911R N5204503912L
5 33 N5205003911R N5205003912L
5,5 33 N5205503911R N5205503912L
6 33 N5206003911R N5206003912L

 

d=Ø, prečnik; L= ukupna dužina

 

Pronađite ostatak naše ponude nosača za borere ovdje.