053 – HW Nosač borera s frezenkom

 

053 – HW Nosač borera s frezenkom

 

Primjena: Stvara prostor za glavu šarafa ili eksera

Mašina: Alberti, Vitap, Busellate

 

Detalji: Omogućava glavi šarafa ili eksera da budu u ravni sa površinom ploče ili ispod njene površine. Također, može se koristiti i za uklanjanje oštrih dijelova koji ostaju nakon bušenja, poboljšavajući finalni proizvod.

d L Kod za desni nosač Kod za lijevi nosač
3 33 N5303003921R N5303003922L
4 33 N5304003921R N5304003922L
4,5 33 N5304503921R N5304503922L
5 33 N5305003921R N5305003922L
5,5 33 N5305503921R N5305503922L
6 33 N5306003921R N5306003922L

 

d=Ø, prečnik; L= ukupna dužina

 

Pronađite ostatak naše ponude nosača za borere ovdje.