816/P – Pozitivni DIA frezer Z=3

 

816/P (Z=3) – H=3 mm

Pozitivni dijamantski frezer

 

Primjena: Idealan je za frezanje  sirovih i lakiranih drvnih prerađevina

Mašina: Od malih tiplarica i tradicionalnih mašina do CNC obradnih centara

 

Detalji: Pozitivni dijamantski frezer se koristi za frezanje drvnih prerađevina, kao što su furnir, iverica i MDF, kada je potrebno da pilota bude orijentisana prema gore odnosno, kada je potreban bolji rez sa donje strane komada. Može biti naoštren 2-3 puta.

 

D I S Z Kod za desni frezer
12 21 12 9+1DP UC816P122175R
12 28 12 12+1DP UC816P122875R
14 21 16 9+1DP UC816P142175R
14 28 16 12+1DP UC816P142875R
14 35 16 15+1DP UC816P143575R
16 21 16 9+1DP UC816P162175R
16 28 16 12+1DP UC816P162875R
16 35 16 15+1DP UC816P163575R

 

D=Ø, prečnik; I= radna dužina; S= prihvat; Z= broj zuba

 

Pronađite ostatak naše ponude DIA alata ovdje.