891 – Predfrezer za kantaricu 45°

891  – H=5 mm

Predfrezer za kantaricu pod uglom od 45°

 

Primjena: Idealan je za frezanje lakiranih i sirovih drvnih prerađevina

Mašina: Od malih tiplarica i tradicionalnih mašina do CNC obradnih centara

 

Detalji: Predfrezer za kantaricu je podesiv uz pomoć razmaknica koje se proizvode od čelika, uz rotaciju koja može biti u smjeru napajanja ili u suprotnom smjeru. Posjeduje i optimizovani ispust za bržu obradu drvnih prerađevina.

 

 

D d Z Kod za predfrezer
60 64 20/25/30+2Ch 2+2 UC8910606422R
80 34 20/25/30+2Ch 3 + 3 UC8910803433R
80 42 20/25/30+2Ch 3 + 3 UC8910804233R
80 48 20/25/30+2Ch 3 + 3 UC8910804833R
80 56 20/25/30+2Ch 3 + 3 UC8910805633R
100 34 30+2Ch 3 + 3 UC8911003433R
100 42 30+2Ch 3 + 3 UC8911004233R
100 48 30+2Ch 3 + 3 UC8911004833R
100 56 30+2Ch 3 + 3 UC8911005633R
100 64 30+2Ch 3 + 3 UC8911006433R
125 34 30+2Ch 3 + 3 UC8911253433R
125 42 30+2Ch 3 + 3 UC8911254233R
125 48 30+2Ch 3 + 3 UC8911254833R
125 56 30+2Ch 3 + 3 UC8911255633R
125 64 30+2Ch 3 + 3 UC8911256433R
150 34 30+2Ch 3 + 3 UC8911503433R
150 42 30+2Ch 3 + 3 UC8911504233R
150 48 30+2Ch 3 + 3 UC8911504833R
150 56 30+2Ch 3 + 3 UC8911505633R
150 64 30+2Ch 3 + 3 UC8911506433R

 

D=vanjski prečnik; d= unutrašnji prečnik; Z=broj zuba

 

Pronađite ostatak naše ponude DIA alata ovdje.