Alat za ekstrakciju prašine

 

Alat za ekstrakciju prašine

 

Primjena: Za otklanjanje prašine prilikom obrade ploča

Mašina: CNC obradni centri sa prihvatima HSK63E, HSK63F, SK30 i SK30D.

 

 

Detalji:

Prilikom obrade ploča može doći do stvaranja velike količine prašine koja može ometati dalju obradu. Kako bi izbjeglo skupljanje prašine, preporučujemo korištenje alata za ekstrakciju iste.

 

alat za ekstrakciju prašine