Cefla Prima G

CEFLA Prima G je sistem za lakiranje (prskalica) pogodna za sve vrste proizvoda na bazi vode ili  rastvarača. Zahvaljujući moderoj tehnologiji vrijeme potrebno za lakiranje i zamjenu boje je minimalno. Radi se o apsolutno najflekisbilnijem sistemu jer koristi sve vrste laka.

Prskalica Prima G predstavlja idealno rješenje za kompanije koje teže povećanju produktivnosti, smanjenju škarta, poboljšanju kvalitete i preciznosti završne obrade. Posebno je pogodna za kompanije koje prelaze sa manualnog na automatsko lakiranje, jednostavna za korištenje, pouzdana sa smanjenim troškovima održavanja i investicije.

Prednosti:

  • Vrlo brza izmjena boje za potrebe malih lotova,
  • Smanjenje gubitaka,
  • Povećanje produktivnosti,
  • Visok kvalitet završne obrade i preciznosti.

Za sva eventualna pitanja nas možete kontaktirati na broj + 387 33 64 84 84 ili email info@semsoluzioni.com