Cefla 3 - CEFLA - ZAR VAM JE POTREBNO NEŠTO VIŠE? Cefla 4 1 - CEFLA - ZAR VAM JE POTREBNO NEŠTO VIŠE?

 

Dosljedna kvaliteta, smanjeni troškovi, bolje poslovanje- trebate li još nešto?

 

Glavna 1 - CEFLA - ZAR VAM JE POTREBNO NEŠTO VIŠE?

Dosljedna kvaliteta, smanjeni troškovi i bolje poslovanje.

Možda zvuči kao standardno obećanje, ali ako uzmete u obzir da govorimo o sprejnom lakiranju kompleksnih 3D predmeta s antropomorfnim robotom, možda ćete biti u iskušenju da nastavite čitati….

Razrada 3D oblika predstavlja veliki izazov i ručno programiranje svih poteza i putanja potrebnih za učinkovito i dosljedno lakiranje predmeta. Zadatak koji nije niti jednostavan, a ni brz.

Automatizacija pomoću 3D čitača barijera štedi ručnu intervenciju i osigurava brzinu i preciznost. Tako se, na primjer, vrijeme programiranja može skratiti manje- više za 50%.

Pobjednički tim

iGiotto je kompletan sistem za nanošenje premaza s antropomorfnim robotom dizajniranim za lakiranje predmeta većih dimenzija kao što su vrata, prozori ili predmeti složenog oblika. Osigurava dosljedno nanošenje laka i njegovu potrošnju, vode za ispiranje i štedi na potrebama filtriranja.

Kao dodatna oprema  iGiotto-u, cVision skener stvara 3D sliku predmeta koji će se lakirati i koristi svoj poseban softver za određivanje najboljih putanja. Možete biti sigurni u postizanje optimalnih parametara (što znači manju potrošnju laka) i postizanje dosljedne kvalitete premaza.

Automatizacija je dugoročna investicija koja donosi neposredne koristi u pogledu korisničke opreme, kvaliteta i konzistentnosti premaza, uštede laka i nižih troškova.