MAŠINA ZA DESTILACIJU CIEMME K200

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Kapacitet utovara: 225 l
Kapacitet spremnika: 300 l
Napajanje: 110 V
Snaga grijanja: 15 kW
Radna temperatura: 50÷230° C
Grijanje: indirektno
Dužina ciklusa (sati): 5-9
Dimenzije: 245x115x205 cm
Težina: 580 kg

 • Spremnik za otapanje sa dvostrukim zidovima,
 • Spremnici i spojevi izrađeni od nehrđajućeg čelika 304,
 • Neizravno zagrijavanje diatermičkim uljem,
 • Tipka za hitne slučajeve,
 • Ventil (0,5 bara) za otpuštanje pare,
 • Termička zaštita motora.

 

Redoslijed rada sa svim mogućim promejnama može se narpraviti na sljedeći način:

 1. Punjenje spremnika
 2. Zatvaranje poklopca
 3. Početak
 4. Prvo postavljanje vrijednosti za diatermičko ulje i blagu destilaciju. Prelaz sa prve na drugu vrijednost određuje elektronski tajmer.
 5. Drugo postavljanje vrijednosti za diatermičku temperaturu, srednju i jaku destilaciju.
 6. Početak ciklusa hlađenja
 7. Završetak ciklusa
 8. Otvaranje poklopca
 9. Naginjanje rotirajućeg tijela i izvlačenje preostale ekstrakcije destilacije.

 

Pogledajte još jednu mašinu za destilaciju.